Vrij werk

In mijn vrije werk onderzoek ik de constructie van identiteit en onze zoektocht naar geluk. Individuele zelfbeschikking en zelfontplooiing lijken belangrijke waarden die worden nagestreefd in onze maatschappij.
Hier tegenover staat dat we waardering, respect en bevestiging van de ander nodig hebben. Vaak definiëren wij onszelf in relatie tot anderen. De spanning tussen enerzijds het individualisme, waarin alles lijkt te gaan om het eigen geluk en het vormgeven van ons unieke zelf, en anderzijds het verlangen naar verbondenheid, het deel willen uitmaken van een groter geheel is uitgangspunt van de beelden die ik maak.

Om tot deze beelden te komen gebruik ik een combinatie van fotografie en ruimtelijke objecten. Mijn foto´s zijn vaak dicht op de huid en maatschappijkritisch. Toch is het niet mijn bedoeling om mijn mening aan de toeschouwer op te leggen. In mijn werk stel ik vragen waarvan ik hoop dat de kijker deze ook stelt. Hoe vrij zijn wij in het bepalen van wie wij zijn? Welke rol speelt het oordeel van de ander hierin? Wat is de invloed van onze consumptiemaatschappij op onze identiteit? En hoe uniek is onze individuele identiteit?

Mijn CV staat op deze pagina.

The Goldilocks Principle, C-print, 2020